Author Mirësia Islame

Profetët
Kulla

Sa më shumë që e kumtonte fenë Musai (a.s.), aq më i madh bëhej numri i atyre që besonin. Por…

Ihsani
Besim, dashuri, dëshmi

Neslihan Nur Turk Nëse ke thënë: “Dëgjova dhe besova!”, çohu! Nëse po lodhesh për të dëshmuar besimin, mundohu! Me të…

Ihsani
Dua të bëhesh prej tyre

Sadik Dana Ebu’s-Suud bin Ebu’l-Ashairi këshilloi një mikun e tij: “O vëlla! Allahu i Madhëruar të bëftë prej njësuesve të…

Profetët
Martirizimi i Asijes

Pas mizorive ndaj zonjës Mashita dhe fëmijëve të saj, gruaja e faraonit, Asija, u zemërua shumë me faraonin dhe iu…

1 2 3 25