Ihsani
Dua të bëhesh prej tyre

Sadik Dana Ebu’s-Suud bin Ebu’l-Ashairi këshilloi një mikun e tij: “O vëlla! Allahu i Madhëruar të bëftë prej njësuesve të…

1 2 3 5