Profetët
Paralajmërimet e fundit

Shuajbi (a.s.), dëshpërohej për sjelljet e këqija dhe kundërshtimet e popullit të tij. Mirëpo, duke treguar një durim të madh,…

Profetët
SHUAJBI -Alejhisselam-

“Hatibul Enbija/Oratori i profetëve”, i cili i ngrinte peshë zemrat me oratorinë e tij. Mendohet se Shuajbi (a.s.), vjen…

1 2 3 4 5 11