Islami është feja e mirësisë. Kudo që ka shkuar shpirti i Islamit, e ka gjallëruar atë vend dhe në cilëndo zemër që ka hyrë, e ka shndërruar atë në bahçe me lule. Islami i ka sjellë jetës së njeriut një rigjallërim sikur po lind përsëri.

Për shkak se njeriu mysliman është i preokupuar me ato mirësi dhe është pajisur me cilësi të bukura etike si besnikëria, butësia, mëshira, bujaria dhe fisnikëria, ka mbetur i gjallë në çdo periudhë. Ai e kalon jetën e tij në këto mirësi, sepse ai e di se në çdo frymë që merr e jep, jeton në audiencën e Allahut (xh.xh.).

Myslimani është një njeri që i dorëzohet plotësisht Allahut dhe të Dërguarit të Tij. Ai e bën parim për veten hadithin në të cilin Pejgamberi, alejhi’s-selam, ka thënë: “Njeriu më i mirë është ai që u bën dobi njerëzve.” Gjithashtu Resulullahu (s.a.s.), është shprehur se ai që bën shërbim, është i nderuar. Për këtë arsye, myslimani i shërben me këtë dashuri vetes, familjes dhe popullit. Në këtë mënyrë përpiqet të bëhet njeri i dobishëm. Jeta e Figurave të Epokës së Lumturisë ishte e mbushur plot me këta virtyte. Edhe Said ibn Asi (r.a.), ishte njëri prej atyre që i mbarti në jetën e vet këta virtyte.

* * *

Said ibn Asi (r.a.) lindi në vitin kur bëri hixhret i Dërguari i Allahut (s.a.s.). Në kohën e Osmanit (r.a.), ishte prej atyre që shkruan Kuranin. Gjithashtu ka kryer edhe detyrën e prefektit në Kufe. Pas ngjarjes që i ndodhi Osmanit (r.a.), u tërhoq në vetmi dhe nuk mori pjesë në luftën e Xhemelit dhe Siffinit.

Said ibn Asi (r.a.), ishte shumë sakrifikues dhe bujar. Ai kishte një moral që mund ta shfaqin shumë pak njerëz në çështjen e dhënies në rrugë të Allahut (xh.xh.). Ai nuk mund t’ia pranonte vetes që dikush t’i kërkonte diçka dhe ai të mos i jepte. Saidi (r.a.), nuk e merrte parasysh rregullin: “Bujaria bëhet me atë që posedon.”, por kërkonte borxh dhe ia zgjidhte hallin atij që kishte nevojë.

Për njeriun mund të jetë e lehtë që të japë nga ato që posedon. Por të gjejë borxh për t’i paguar më vonë, në mënyrë që të mos e lërë të privuar nevojtarin, kjo ishte një sakrificë e madhe. Ky ishte një shembull i një bujarie të gjerë. Ja ky është humanizmi!..

* * *

Said ibn Asi (r.a.), i mblidhte vëllezërit ditën e Xhuma dhe u jepte ushqim për të ngrënë. I nderonte dhe i respektonte duke u dhënë dhurata. Kur ishte prefekt në Kufe, u vendoste përpara florinj atyre që falnin namazin e akshamit me xhemat ditën e Xhuma. Për këtë arsye, xhamia e Kufes mbushej plot për namazin e akshamit ditën e Xhuma.

Sa bukur është ta përjetosh Islamin me këtë gëzim si xhemat… Sa lumturi e madhe është ta takosh njeriun me Islamin!..

* * *

Said ibn Asi (r.a.), ndërroi jetë në vitin 59 hixhri. Kur po ndërronte jetë u tha bijve të tij:

“Cili prej jush do ta pranojë amanetin tim?” Djali i madh i tha:

“Unë do ta pranoj.” Saidi (r.a.), i tha:

“Në amanet gjendet edhe borxhi.” Djali e pyeti:

“Sa borxh ke?” Said ibn Asi (r.a.), iu përgjigj:

“Tetëdhjetë mijë.” Ai i tha:

“Ku e ke çuar gjithë këtë borxh, baba?” Saidi (r.a.), iu përgjigj si më poshtë:

“Bir! Unë i kam paguar borxhin dikujt. Pastaj erdhi edhe dikush tjetër, por nuk më tha gjë për nevojën e tij, ngaqë i erdhi turp. Unë e kuptova se edhe ai e kishte një problem. Për këtë arsye, ia kreva nevojën pa i thënë gjë atij.”

Sa virtyt sublim i moralit të Islamit është të qenët largpamës. T’i shërbesh dhe t’ia plotësosh nevojën dikujt pa i thënë gjë atij, është vepër që mund ta bëjnë vetëm besimtarët e përsosur. Kjo sepse besimtari i shikon ngjarjet me dritën e Allahut (xh.sh.). Ja pra, Islami e ndriçon njeriun pikërisht me këtë dritë.

* * *

Babai i Said ibn Asit (r.a.), pati qenë vrarë si mushrik në luftën e Bedrit. Gjyshi i tij, Saidi ishte një njeri aq i respektuar në Mekë, saqë askush s’mund ta lidhte çallmën në formën që e kishte lidhur ai. Edhe ai ndërroi jetë në Taif si politeist. Tre prej bijve të tij, domethënë tre xhaxhallarët e Said ibn Asit (r.a.), Amri, Halidi dhe Ebani patën hyrë në Islam.

Allahu qoftë i kënaqur prej tij!

E lus Allahun Teala që të na bëjë njerëz largpamës, bujarë, altruistë dhe të dobishëm pikërisht si Said ibn Asi (r.a.)! Allahu na bashkoftë me të në xhenet! Amin!

Share.

Comments are closed.